Kyläyhdistyksen vuosikokous su 21.3. klo 16.00

Posted on Posted in Tapahtumat, Yleinen

Sunnuntaina 21.3. klo 16 alkaen kyläyhdistyksen vuosikokous Teams-sovelluksen kautta.

Pääset liittymään kokoukseen oheisen linkin kautta. Jos osallistut puhelimella tai tabletilla, osallistuminen vaatii Teams-sovelluksen hakemisen esim. Play-kaupasta tai AppStoresta. Tietokoneella linkistä pääsee mukaan selaimen kautta tai Teams-sovelluksella.

Tervetuloa!

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YzM5OTYzZTUtZDhmOC00NTJiLWI2ZGEtNGVjMmVjNDU0YzJj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22a13b303c-92a4-4e0f-8db1-fb73c5b5c29f%22%2c%22Oid%22%3a%22f5ea89d6-ceb5-4f1b-aabe-041633c69117%22%7d