Harrastaminen ja muu toiminta

Aktiivinen kylä

Vehniän kylällä useimmat harrastuksiin ja kylän eri kokoontumispaikkojen toimintaan liittyvät asiat toteutuvat aktiivisten ja talkoohenkisten kyläläisten ansiosta.

Kyläläiset pyörittävät kylätalo Himmaa, kahta urheiluseuraa, koulun vanhempaintoimikuntaa, seurakunnan omistamaa Järvirantaa, kuntosalia, Turinoita, kahta perhekerhoa, Baptistiseurakuntaa ja montaa eri yhdistystä. Ulkoilureitit talvisine hiihtolatuineenkin ovat huippukunnossa muutamien aktiivisten kyläläisten ansiosta.

Laukaan kunnan kansalaisopisto ja Laukaan 4H –yhdistys sekä muut ulkopuoliset harrastusohjaajat tuovat lisää harrastusmahdollisuuksia kylällemme.

Kylätalo Himma on uudenlainen mahdollisuus saada lisää sekä kyläläisten että ulkopuolisten toimijoiden ohjaamia harrastus- ja toimintamahdollisuuksia. Himmassa on upeat puitteet monenlaiseen vertaisryhmä-, koulutus- ja kerhotoimintaan, liikuntaan ja tapahtumien järjestämiseen kaikenikäisille.

Jos toimit ohjaajana Vehniän kylän harrastustoiminnassa ja näillä sivuilla ilmoitettuihin tietoihin tulee muutoksia, ilmoita niistä sivujen ylläpitoon!