Himman historiaa

Himma on ollut Vehniän kylällä vuodesta 1945. Nimensä talo on saanut paikalla sijaitsevan Himmanharjun mukaan. Talon historiaan liittyy kolme merkittävää vaihetta.

Vanha Himma

Alun alkaen Himman rakensivat sotien jälkeen perustetun Vehniän demokraattisen yhdistyksen jäsenet omaksi työväentaloksi. Talo rakennettiin vuokratontille pääosin talkoilla, mutta lainaakin tarvittiin. Lainaa lyhennettiin järjestämällä iltamia, tansseja ja iskelmälaulukilpailuja. Parhaimmillaan tilaisuuksissa oli jopa 600 henkilöä. Vanha rakennus korjattiin kunnan ja opetusministeriön tuella vuonna 1981, jolloin talo sai sähkölämmityksen ja kunnolliset saniteettitilat. 80-luvulla taloon kohdistui paljon ilkivaltaa ja Himmaan murtauduttiin useita kertoja. Vuonna 1986 Vehniän demokraattisen yhdistyksen jäsenet saivat vieläkin ikävämmän uutisen. Ulkopaikkakuntalainen mies oli sytyttänyt Himman tuleen ja se paloi raunioiksi.

Uusi Himma

Päätös rakentaa uusi talo palaneen tilalle aloitti uuden vaiheen Himman historiassa. Vehniän demokraattisen yhdistyksen jäsenet päättivät jo kaksi viikkoa talon palamisen jälkeen rakentaa jälleen talkoovoimin uuden talon tilalle. Tässä vaiheessa yhdistys lunasti Himman tontin omakseen. Hanketta pidettiin uhkarohkeana.  Vain 50 jäsentä kattava yhdistys otti vastuulleen kaksi miljoonaa markkaa maksavan talohankkeen. Rakennuskustannuksista noin puolet katettiin palovakuutusrahoilla, lainalla sekä Opetusministeriön ja kunnan avustuksilla. Toinen puoli oli talkootyötä. Talkoisiin osallistui noin 150 henkilöä ja talkootyötä tehtiin arviolta 15 000 tuntia. Puutavaraa saatiin lahjoituksena kyläläisiltä. Palovakuutusrahaa saatiin 630 000 markkaa, Opetusministeriön avustus oli 400 000 markkaa ja kunta avusti noin 70 000 markalla. Yhdistykselle jäi hankkeen jälkeen vielä 50 000 markkaa lainaa takaisin maksettavaksi. Aktiivisten toimijoiden ansiosta laina maksettiin takaisin neljässä vuodessa. Uusi Himma vihittiin käyttöön vuonna 1988 ja se on siitä lähtien toiminut merkittävänä kokoontumis- ja juhlapaikkana.

Kylätalo Himma

Keväällä 2017 Himman historiassa kääntyi kolmas lehti. Vehniän demokraattinen yhdistys päätti lahjoittaa Himman Vehniän kyläyhdistykselle kylätaloksi, mikäli talkoohenkeä kylältä edelleen löytyisi. Syy talosta luopumiseen oli Vehniän demokraattisen yhdistyksen toiminnan hiipuminen ja vastuuhenkilöiden ikääntyminen. Vehniän kylän kehittämisestä innostunutta talkoohenkeä onneksi edelleen löytyi ja kyläläiset ottivat kiitollisin mielin lahjoituksen vastaan. 30 vuotta vanha talo irtaimistoineen siirtyi Vehniän kyläyhdistyksen omistukseen luovutusjuhlassa 8.4.2017.

Luovutusjuhlassa Vehniän demokraattisen yhdistyksen jäsenet jättivät Vehniän kyläläisille perinnön:
Me allekirjoittaneet Vehniän demokraattisen yhdistyksen jäsenet toivomme ja uskomme, että Vehniän kyläläiset saavat yhdistettyä ja säilytettyä kylälle vuosikymmenten saatossa monien eri toimijoiden kautta juurtuneen talkoohengen. Tällä lahjoituksella toivomme Vehniän kylän saavan uudenlaisen mahdollisuuden kehittää kylää entistäkin yhteisöllisempään suuntaan. Himma säilyköön kyläläisten yhteisenä kohtaamispaikkana sukupolvelta toiselle!