Alasen kunnostus

Alasen järvi sijaitsee keskellä kyläämme, asutuksen ja peltojen ympäröimänä. Sen rantojen asutuksen historia yltää aina kivikaudelle saakka. Järven merkitys korostuu nykyisellään maisemallisista ja luontoon liittyvistä syistä. Alanen on tunnettu myös lintujärvenä ja muuttolintujen levähdyspaikkana.

Järven rehevöitymisen, veden mataluuden, talvisten happiongelmien, ajoittaisten leväkukintojen ja lahtien umpeutumisen vuoksi olemme käynnistäneet järven kunnostushankkeen yhteistyössä Laukaan kunnan Ympäristötoimen kanssa. Järvestä on laadittu kunnostussuunnitelma Suunnittelukeskus Oy:n toimesta v. 2004.

Näillä sivuilla kerromme järven hoidosta, sekä veden pinnan korkeuden seurannasta.

Kunnostuksen tiimoilta järvellä on suoritettu:

  • kasvillisuusselvitys
  • vesi- ja rantalinnustoselvitys
  • tulo-ojien näytteenottoa
  • virtaama- ja vedenkorkeusmittauksia
  • koekalastusta

Ensimmäinen koekalastus 8-9.10.2005

Lokakuun alussa suoritettu koekalastus osoitti, että lähes puolet Alasen järven kalakannasta on painolla mitaten särkeä. Haukia tuli verkkoihin n. 25 %, ahvenia 13.6% ja lahnoja 12.6 %, sekä erittäin vähän kiiskeä. Kaikkien kalalajien keskipaino on suhteellisen pieni. Pikkusärkien osuus kalakannasta on lukumäärällä mitaten selvästi suurin.

Koekalastuksesta on tehty tarkempi raportti.  Sen on laatinut FT Anna Bagge, ja siihen pääset tutustumaan tästä:  koekalastus.pdf (Raportti: © FT Anna Bagge)

Alasen kunnostus käynnistyy

Kunnostuksen kesää 2006

Alasella tapahtuu, kesä 2006

Rysäpyynti 2007

Alasen pinnanvaihtelu 2006-2010

Alasen hoitoa 2007-2010

Haitallinen turvelautta Alasella 2012

Turvelautta vuonna 2015

Ohjausryhmän kokousmuistiot

23.03.06
26.05.06

14.09.06