Alasen kunnostus

Alasen järvi sijaitsee keskellä kyläämme, asutuksen ja peltojen ympäröimänä. Sen rantojen asutuksen historia yltää aina kivikaudelle saakka. Järven merkitys korostuu nykyisellään maisemallisista ja luontoon liittyvistä syistä. Alanen on tunnettu myös lintujärvenä ja muuttolintujen levähdyspaikkana. Sivuille on koottu tietoa järven hoidosta, veden pinnan korkeuden seurannasta ja muista toimenpiteistä eri kunnostushankkeiden aikana.

Alanen-järven kunnostussuunnitelmahanke 2021

Vuonna 2004 laadittua kunnostussuunnitelmaa on aika päivittää ja suunnitelma laaditaan Jyväskylän ammattikorkeakoulun toteuttamassa hankkeessa. Voit tutustua hankkeen tavoitteisiin Alanen-järven kunnostussuunnitelma-hanke esittely -materiaalin kautta. Kunnostushankkeen tulokset on tarkoitus esitellä kyläläisille syksyllä 2021.

Kesän 2021 aikana Alasella on toteutettu koekalastus, sedimenttitutkimus ja linnustoselvitys, joihin pääset tutustumaan oheisten liitteiden kautta.

Aiemmat kunnostustoimet

Järven rehevöitymisen, veden mataluuden, talvisten happiongelmien, ajoittaisten leväkukintojen ja lahtien umpeutumisen vuoksi käynnistettiin järven kunnostushanke yhteistyössä Laukaan kunnan Ympäristötoimen kanssa 2006. Kunnostushanke perustui Laukaan kunnan 2003 aloittamaan järvien kunnostustarpeen selvitykseen. Järvestä laadittiin kunnostussuunnitelma Suunnittelukeskus Oy:n toimesta v. 2004.

Kunnostuksen aikana järvellä on suoritettu:

  • kasvillisuusselvitys
  • vesi- ja rantalinnustoselvitys
  • tulo-ojien näytteenottoa
  • virtaama- ja vedenkorkeusmittauksia
  • koekalastusta

Ensimmäinen koekalastus suoritettiin 8-9.10.2005. Lokakuun alussa suoritettu koekalastus osoitti, että lähes puolet Alasen järven kalakannasta on painolla mitaten särkeä. Haukia tuli verkkoihin n. 25 %, ahvenia 13.6% ja lahnoja 12.6 %, sekä erittäin vähän kiiskeä. Kaikkien kalalajien keskipaino on suhteellisen pieni. Pikkusärkien osuus kalakannasta on lukumäärällä mitaten selvästi suurin. Koekalastuksesta tehtiin tarkempi raportti.  Sen on laatinut FT Anna Bagge, ja siihen pääset tutustumaan tästä:  koekalastus.pdf (Raportti: © FT Anna Bagge)

Kunnostushankkeen toimenpiteitä on koottu seuraaviin dokumentteihin:

Kunnostushankkeen jälkeen Alasen hoitoa ja seurantaa on jatkettu. Tähän työhön voit tutustua seuraavien linkkien kautta.

Ohjausryhmän kokousmuistiot